ពង្រីក​មជ្ឈមណ្ឌល​បង្កា​រ​ជំងឺ​ឆ្កែឆ្កួត ឱ្យមាន​ស្ទើរ​គ្រប់​បណ្ដា​ខេត្ដ​-​ក្រុង​ – CEN