ដូណាល់​ ត្រាំថា ចិនសុំចរចា​ ដោយ​សារ​តែការដា​ក់ស​ម្ពាធរ​ប​ស់លោក – CEN