អ្នកនិពន្ធអូស្រ្តាលីម្នា​ក់ ត្រូវចិ​ន​ចាប់ខ្លួន និងចោទប្រកា​ន់​ពីបទ​ចារ​កម្ម – CEN