ក្រសួង​អប់រំ​ប្រាប់​ឲ្យ​សិស្ស​និស្សិត​ចូលរួម​ទស្សនា ការតាំងពិព័រណ៍​វត្ថុ​សិល្បៈ​ធ្វើ​អំពី​មាស និង​ប្រាក់ របស់​ខ្មែរ​បុរាណ នៅ​សារមន្ទីរ​ជាតិ​ – CEN