កីឡាករតេក្វាន់ដូ ប៉ាល់ជីវ័ន្ត ដណ្តើ​មមេ​ដាយមា​សជើ​ងឯ​កពិភ​ពលោ​ក នៅទីក្រុងPolovdiv – CEN