ប្រេស៊ីល​មិន​ខ្ចីយ​កជំនួយ ២២លានដុល្លារ ដើម្បីដោះ​ស្រាយ​បញ្ហាភ្លើ​ងឆេះព្រៃ​អាម៉ា​ហ្សូន – CEN