ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​កំពុង​ប្រើប្រាស់​បណ្តាញ​ទំនាក់ទំនង​សង្គម ឲ្យ​មានការ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ជៀសវាង​ក្លាយជា​ឧបករណ៍​របស់​ជនខិលខូច​ – CEN