ឃាតករ​ប្រើ​កាំភ្លើងខ្លី​បាញ់ បុរស​ម្នាក់​ស្លាប់​នៅ​ជិត​មណ្ឌល​ឱ​កាស​ខ្ញុំ ក្នុង​ខណ្ឌ​សែន​សុខ​ – CEN