អុីរ៉​ង់ថា គ្មាន​ការចរចារ​ជាមួយ​អា​មេ​រិច​ឡើយ ប្រសិន​មិនទាន់​ដក​ទណ្ឌកម្ម​ប្រឆាំង​ខ្លួន​ – CEN