ក្រុមហ៊ុន កែវ​ម៉ាលី នៅ​ជំពាក់​បំណុល​ធនាគារ BIDC ជាង​ ៣​ លាន​ដុល្លារ​ទៀត ខណៈ​យក​អចលនទ្រព្យ​លក់​ឡាយឡុង សង​ធនាគារ​បាន​ជាង 4 លាន​ដុល្លារ​ – CEN