មិន​នឹកស្មានថា ស្លឹក​ប៊ឺ​​មាន​ប្រយោជន៍​ច្រើន​ម្លឹ​ង​សោះ ​ចំពោះ​សុខភាព​ – CEN