រដ្ឋមន្ត្រី​ពាណិជ្ជកម្ម ស្នើ​ភាគី​ចិន វិនិយោគ​លើ​ដំណាំ​ដំឡូង​មី និង​មៀន​ប៉ៃលិន ដើម្បី​ជំរុញ​ការនាំចេញ​ – CEN