អ្នកការទូត​ចិន​ថា ហុងកុង​កំពុង​ប្រឈម​នឹង​វិបត្តិ​ដ៏​អាក្រក់​បំផុត ចាប់តាំងពី​ឆ្នាំ ១៩៩៧​មក​ – CEN