ប៉ូលិស​ចរាចរណ៍​ចាប់ផ្ដើម អនុវត្ដ​ច្បាប់ លើ​អ្នក​ដែល បើកបរ​មិន​គោរព​ច្បាប់ អ្នក​អត់​មួកសុវត្ថិភាព អត់​កញ្ចក់ អត់​ស្លាក់​លេខ – CEN