អ្នក​ប្រដាល់​មួយរូប អាច​ឡើង​ស​ង្វៀនវាយ​តែ​ ២ ​ដង ក្នុង​មួយខែ​ – CEN