សូមរថ​យ​ន្តគ្រប់​ប្រភេទ​ចូលច​តក្នុ​ងចំណត ដើម្បីស​ណ្ដាប់ធ្នា​ប់សា​ធារ​ណៈ​ នៅរមណីយដ្ឋានអង្គរ – CEN