អតីត​ប្រធា​នាធិប​តីកូរ៉េ​ខាង​ត្បូង និងទាយាទក្រុ​ម​ហ៊ុន Samsung ប្រឈមនឹងការកាត់​ក្តី​ឡើង​វិញ និងអាចជាប់គុក​យូរ​ជាង​មុន – CEN