ជនជាតិចិនម្នាក់ស្លាប់ ដោយក្រុមទំនើងធ្វើស​កម្មភា​ពឆក់ទូរស័ព្ទ នៅទឹកដីខណ្ឌបឹងកេងក​ង – CEN