ក្រុម​គ្រូបង្រៀន​ឯករាជ្យ​ជួបជុំគ្នា​ដាក់​ញត្តិ និង​ស្នើសុំ​ប្រាក់ខែ​២​លាន​រៀល​ – CEN