សម្ដេចតេ​ជោ លើកឡើ​ងពី​បញ្ហា​សំខា​ន់ៗ នយោបាយ និងសង្គម នាពេ​លប​ច្ចុប្ប​ន្ន – CEN