ដូណាល់ ​ត្រាំថា ដោយសារសម្ពាធសេ​ដ្ឋ​កិច្ច​អាមេ​រិច ទើបធ្វើឲ្យចិន​មិ​នហ៊ា​នប​ង្រ្កាបលើ​ក្រុមបា​តុក​រនៅ​ហុង​កុង – CEN