ប្រើ​ថ្នាំ​សម្លាប់ខ្លួន ស្លាប់​ខាង​ស្រី និង​ខាង​ប្រុស​កំពុង​សង្គ្រោះ​នៅ​មន្ទីរពេទ្យ​ – CEN