លោក​ហេង រតនា​៖ គិតគូរ​ទុក្ខវេទនា​បំផុត​របស់​ប្រជាជន​នៅពេល​ចលាចល​សង្គម​និង​សង្គ្រាម រាំងជល់​កេី​ត​ឡេី​ង​ផង – CEN