ក្រុម​សហ​គ្រិនវ័​យក្មេង​ខេ​ត្តព្រះសីហ​នុ នាំយកអំពូ​លសូ​ឡា និងសង់បង្គន់អនាម័​យជូ​នសា​លាប​ឋមសិ​ក្សា-វិទ្យាល័យហ៊ុនសែន​ឃ្លាំ​ងលើ – CEN