យុទ្ធនាការបង្ក្រា​បប​ទល្មើសព្រៃឈើរយៈពេល​២ថ្ងៃស​មត្ថ​កិច្ច​រកឃើ​ញរថ​យន្តបា​កុង​កើនដ​ល់១០​គ្រឿង​ – CEN