ការិយាល័យ​អន្តោប្រវេសន៍ ចាប់​ជនបរទេស ​២​នាក់​គ្មាន​លិខិត​ឆ្លង គ្មាន​លទ្ធភាព​បង់ថ្លៃ​បន្ត​ទិដ្ឋាការ​ស្នាកនៅ និង​គ្មាន​ទីកន្លែង​ស្នាក់​ពិតប្រាកដ​ដើរ​ដេក​អនាថា​តាម​ទីសាធារណៈ​ – CEN