នារី​ខ្មែរ​យក​ប្ដី​ជនជាតិ​កូរ៉េ​ម្នាក់ បាន​នាំ​កិត្តិយស​ជូន​កម្ពុជា​ឲ្យ​ល្បីល្បាញ​លើ​ឆាក​អន្ដរជាតិ​តាមរយៈ​កីឡា​ស្នូកឃ័រ​ – CEN