នៅស្រុកស្រែអំបិល ផ្ទះចំនួន ៩ ខ្នង ដួលរលំដោយភ្លៀងខ្យល់ក​ន្ត្រាក់ – CEN