យុវជន​ម្នាក់ ទៅ​នេសាទ ធ្លាក់ទឹក​ត្រូវស្លាប​ចាក់​ទូក​កាប់​ចំក្បាល​រងរបួស បណ្តាល​ឲ្យ​លង់ទឹក​ស្លាប់​ – CEN