ហ្វូ​សុី​ល​សត្វ​សមុទ្រ​នៅ​បន្ទាយមានជ័យ និង​មណ្ឌល​គី​រី – តើ​តំបន់​ទាំងនោះ ធ្លាប់ជា​បាតសមុទ្រ​? – CEN