ក្រុម​កម្ពុជា​លេង​ស្មើ​ហុងកុង​១​ទល់​១​ក្នុង​ទឹកដី ,​ការប្រកួត​ថ្ងៃនេះ​បានបង្ហាញ​យ៉ាងច្បាស់​ពី​ការរីកចម្រើន របស់​កម្ពុជា​លើ​វិស័យ​កីឡាបាល់ទាត់ – CEN