ស្ត្រី​អា​មេ​រិច​ម្នាក់ ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន​ពីបទ​ជួយ​ដូរ​ទារ​កនៅ​ប្រទេស​ហ្វីលីពីន និង​ប្រឈម​ជាប់គុក​មួយជីវិត​ – CEN