រថយ​ន្តដឹក​ឈើបា​កុងដែ​លស​មត្ថ​កិច្ចដក​ហូត ក្នុងយុ​ទ្ធនា​ការ​បង្ក្រាប​បទ​ល្មើស​ព្រៃឈើ ក្នុងស្រុ​កសំ​ឡូត គេដាក់ការសង្ស័យថាជាកម្ម​សិទ្ធិរ​ប​ស់ក្រុមហ៊ុនរ័ត្ន សម្បត្តិ – CEN