លោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីគន់ គីម ចុះសួរ​សុ​​​ខទុ​​ក្ខគ្រួសា​រអតី​តយុទ្ធ​ជន និងប្រគល់ខ្នងផ្ទះជូន​ម​ន្ទីរអ​ង្គភាព​​នានា – CEN