ស្លាប់​៤នា​ក់ និងម្នា​ក់រ​ងរ​បួស បើកម៉ូតូ​២គ្រឿ​ងបុ​កគ្នា – CEN