តារាចម្រៀង ខេមរៈ សេរី​មន្ដ សាងសង់​ផ្ទះ​វីឡា កំពុង​សាងសង់​ផ្ទះ​វីឡា​ថ្មី​បន្ថែម​មួយទៀត – CEN