ស្រា ធ្វើឲ្យ​អន្តរាយ​ដល់​ស៊េរី​ម៉ូលេគុល DNA បណ្តាលឲ្យ​កើត​ជំងឺមហារីក​ – CEN