សង្ស័យ​ទំនាស់​ដីធ្លី ខ្មាន់កាំភ្លើង បាញ់ប្រហារ​ជនរងគ្រោះ​ពីរ​នាក់​ប្តី​ប្រពន្ធស្លាប់ ហើយ​ឃាតករ​ម្នាក់​ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន ឯ​ម្នាក់ទៀត​រត់​បាត់​ – CEN