ស្រ្តីម្នាក់ ទាក់ដៃ​ចង្កូ​តម៉ូតូ ជា​មួយរ​ថយ​ន្ត ដួល​ខ្ទាត​ចូលក​ង់ក្រោ​​យ កិន​បែ​កក្បាលខ្ទេច​ នៅក្រុង​បាវិ​ត – CEN