នគរបាលម្នាក់ និស្សិតម្នាក់​ និងបក្ខពួក៨នាក់ ប្រើអំពើ​ហិង្សា​លើអ្នក​ចាក់សាំ​ង ហើយឆែកឆេររកឃើញសុទ្ធតែថ្នាំញៀន – CEN