ស្ពាន​វែង​ជាងគេ ត​ភ្ជាប់​ពី​កំពង់ឆ្នាំង​ទៅ​កំពង់ធំ​នឹង​ចាប់ផ្តើម​សាងសង់​នៅ ដើមឆ្នាំ ​២០២០​ ចំណាយ ២០០​លាន​ដុល្លារ ប្រវែង ​៣៩០០ ​ម៉ែត្រ – CEN