កូរ៉េខាងជើង​បង្ហាញ​ឆន្ទៈ​ក្នុង​ការចរចា​ឡើងវិញ​ជាមួយនឹង​អា​មេ​រិច នៅក្នុង​ខែ​នេះ​ – CEN