គណៈកម្មាធិការ​អចិន្ត្រៃយ៍​នៃ​រដ្ឋសភា បើក​កិច្ចប្រជុំ លើ​របៀបវារៈ​ចំនួន​៤ – CEN