ចុះហត្ថលេខាលើខ្លឹមសារ បំពេញ​បន្ថែម នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការ​ រ​វាងខេត្តស្វាយ​​រៀ​ង និងខេត្ត​ឡុង​អាន​ – CEN