កិច្ចប្រ​ជុំស្តីពី​សន្តិ​សុខ​សណ្ដាប់ ធ្នាប់របៀបរៀបរ​យ និងសុវត្ថិភាពសង្គម​នៅ​ខេត្តព្រះ​សីហ​នុ – CEN