បុរសម្នាក់ រត់គេ​ចខ្លួន១ឆ្នាំ ករណីរំលោភសេពស​ន្ថវៈ ពេលត្រឡប់មកវិ​ញ សមត្ថ​កិច្ចឃា​ត់ខ្លួ​ន – CEN