កម្ពុជា និង​ប្រទេស​ពាក់ព័ន្ធ​រួមគ្នា​ដាក់ចេញ​នូវ​ខ្លឹមសារ​៨​ចំនុច ដើម្បី​បង្កើន​ប្រសិទ្ធភាព​ក្នុងការ​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​បទល្មើស​គ្រឿងញៀន​ឆ្លងកាត់​ព្រំដែន​ – CEN