ឆ្លើយតប​ទៅ​អ្នកនាំពាក្យ​ក្រសួងការបរទេស​អាមេរិក ទាមទារ​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា ទម្លាក់​ការចោទប្រកាន់​ប្រឆាំង​លោក កឹម សុខា​ – CEN