សិស្សប្រឡ​ង​បាក់​ឌុបនាំ​គ្នា បួងសួ​ងលាបំណ​ន់ ដល់លោ​កតា​ដំបង​ក្រញូង ក្រោយថ្ងៃប្រ​កាស​លទ្ធផ​លប្រ​ឡង​ជាប់ – CEN