មេដឹ​កនាំ​ហុ​ងកុង ព្រមានអា​មេ​រិច និងប្រទេស​ផ្សេ​ងៗ កុំឲ្យលូកលាន់ក្នុង​កិច្ច​ការ​ផ្ទៃក្នុង​ហុង​កុង – CEN